Annons

Annons

Lätt för tandläkare att få jobb

Tandläkare fortsätter att ha mycket goda möjligheter till arbete både i år och på fem års sikt. Det gäller även tandhygienister och tandsköterskor. Det framgår av Arbetsförmedlingens uppdaterade prognoser.

Arbetsförmedlingen har uppdaterat prognoserna för runt 200 yrken både på nationell nivå och på länsnivå. Prognoserna bygger bland annat på intervjuer med arbetsgivare.
Både på ett års sikt och fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att tandläkare har mycket goda möjligheter till arbete. Detta gäller i stora delar av landet. Särskilt stor är efterfrågan på specialister.
Behovet av tandvård kommer att öka under de kommande åren, spår Arbetsförmedlingen. Bidragande orsaker är att befolkningen fortsätter att växa samtidigt som det blir fler äldre och yngre personer.
Behovet av tandläkare påverkas också av att medelåldern i professionen är relativt hög och många går i pension.
Dessutom väntas för få tandläkare att examineras för att möta efterfrågan på fem års sikt, enligt Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen har också tittat på behovet av tandläkare på länsnivå. Konkurrensen om jobben bedöms som liten eller mycket liten i hela landet.

Många jobb för tandhygienister

Även tandhygienister har mycket goda möjligheter till arbete, både på ett och fem års sikt, enligt Arbetsförmedlingens uppdaterade prognos. Men läget varierar mer i olika delar av landet än för tandläkare.
I några län råder balans, men i de flesta bedöms konkurrensen om jobben som liten eller mycket liten.

Varierar i landet för tandsköterskor

Tandsköterskor har också en bra arbetsmarknad i landet framöver, men det finns vissa regionala skillnader.
Det råder balans på tandsköterskor i några län, men i de flesta bedöms konkurrensen om jobben som liten eller mycket liten.
Läs mer i Arbetsförmedlingens yrkeskompass.

Upptäck mer