Lätt för tandläkare att få jobb

Tandläkare fortsätter att ha mycket goda möjligheter till arbete både i år och på fem års sikt. Det gäller även tandhygienister och tandsköterskor. Det framgår av Arbetsförmedlingens uppdaterade prognoser.

Nyheter

Fortsatt brist på tandläkare

Det är brist på tandläkare i 18 landsting och regioner i Sverige. Endast två upplever en balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt Socialstyrelsen.

Nyheter

Erfarna tandläkare får lätt jobb

Bristen på utbildade tandläkare med yrkeserfarenhet var stor 2017, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport om det nationella planeringsstödet 2018.

Nyheter

Tandläkarbristen fortsätter enligt Arbetsförmedlingen

Det finns en påtaglig brist på tandläkare både i år och på fem års sikt, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Nyheter

Bristande resurser ger långsamt snabbspår

Fler platser till den kompletterande utbildningen och mer flexibla sätt att förbereda sig inför kunskapsprovet. Det är de behov Arbetsförmedlingen pekar på i sin nulägesbedömning av snabbspår för tandläkare i december 2017.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons