Annons

Annons

Livsstilsfaktorer även bakom rotkaries

Kronkaries har ett starkt samband med livsstilsfaktorer som sockerintag, tobaksbruk, alkohol- och annat drogmissbruk. Men orsakerna bakom rotkaries är inte lika väl kända.

Därför genomförde danska forskare en enkät- och tandundersökning av knappt 4 400 danskar mellan 18 och 96 år gamla med en något högre socioekonomisk profil än medeldansken.
Vid tandläkarundersökningen hade 3,7 procent av deltagarna pågående rotkaries och 26 procent hade fyllningar efter kariesangrepp i tandroten. Borstning av tänderna mer än en gång om dagen minskade risken för pågående rotkariesangrepp, medan rökning och löstagbara tandproteser ökade risken. Forskarna fann även att de som drack 15 alkoholinnehållande drinkar eller mer per vecka hade en ökad risk att ha rotkariesfyllningar. Däremot fann de inget samband med sockerintaget.
Forskarna menar att livsstilsfaktorer som dessa måste vägas in vid urval av patienter som ska få förebyggande behandling.

Upptäck mer