Annons

Annons

Lokal statinbehandling kan motverka parodontit

Tillgängliga studier av statinbehandling som tillägg till parodontitbehandling visar god klinisk effekt, visar en svensk genomgång, men data kommer nästan uteslutande från en enda forskningsgrupp.

Lokal behandling med statiner som tillägg till mekanisk infektionskontroll eller kirurgisk parodontalbehandling förbättrade sonderingsdjupet i tandfickorna med mellan 1 och 3 millimeter, visar en ny svensk metaanalys av publicerade kliniska studier.
– Resultaten är imponerande, det får man säga. Man får utläkning, kliniskt och radiologiskt åtminstone på samma nivå som för de bästa regenerativa behandlingarna, säger Andreas Stavropoulos, professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet, och sistaförfattare på metaanalysen.
De positiva kliniska resultaten backas dessutom upp av data i en annan metaanalys av prekliniska studier gjord av samma forskargrupp. De svenska forskarna har sammanlagt analyserat 23 prekliniska studier och 15 kliniska studier.

Behandlingseffekt och förebyggande effekt

– I de prekliniska studierna har man tittat både på små och stora djur där man inducerar parodontit. Man har undersökt behandlingseffekt och förebyggande effekt, liksom både systemisk och lokal administration. Den generella slutsatsen var att statinbehandlingen har en viss positiv effekt, säger Andreas Stavropoulos.
På samma sätt pekar nästan alla kliniska studier på en god effekt av lokal, men inte systemisk, behandling med statiner. Men det finns ett bekymmer som gör att Andreas Stavropoulos ändå är lite tveksam till resultatet. De flesta studierna kommer ifrån samma forskargrupp.
– När en och samma forskargrupp kan visa fantastiska resultat samtidigt som andra, som inte tillhör den gruppen, inte kan visa lika fantastiska resultat blir det ett visst problem, säger han.

Antimikrobiellt och antiinflammatoriskt

Teorin bakom statinernas effekt vid parodontit är att de har antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper, samt att de verkar benstimulerande och därmed kan bidra till läkning. Att studier av patienter som tar statiner systemiskt mot höga blodfetter inte visar entydigt positiv effekt när det gäller parodontit menar Andreas Stavropoulos kan bero på olika faktorer, bland annat dosen.
– Vi kan se i de experimentella studierna att ju högre dos man har använt, desto bättre effekt, men ger man höga doser systemiskt får man ju också mer negativa effekter i form av biverkningar, såsom muskelproblem, säger han.
Det finns i dag inget registrerat statinpreparat som kan användas lokalt i munhålan vid parodontit, men Andreas Stavropoulos menar att resultaten är så pass intressanta att något läkemedelsföretag borde fundera på att utveckla en produkt och att det vore önskvärt att fler forskare undersökte effekten för att bekräfta de goda resultaten.
– Jag tycker att någon borde titta på detta. Vi hade gärna gjort det själva, men vi har inte kapacitet till det just nu, säger han.

Upptäck mer