Statinbehandling förbättrar läkningen vid apikal parodontit

Patienter som samtidigt behandlas med statiner har en signifikant bättre utläkning av icke-kirurgisk behandling av apikal parodontit. Det visar en amerikansk studie.

Forskning

Lokal statinbehandling kan motverka parodontit

Lokal statinbehandling kan motverka parodontit

Tillgängliga studier av statinbehandling som tillägg till parodontitbehandling visar god klinisk effekt, visar en svensk genomgång, men data kommer nästan uteslutande från en enda forskningsgrupp.

Forskning

Statintandkräm nytt grepp mot parodontit

Statintandkräm nytt grepp mot parodontit

Tandkräm innehållande statin kan vara ett framtida sätt att administrera det blodfettssänkande och antiinflammatoriska läkemedlet lokalt i munhålan.

Forskning

Nya belägg för statiners effekt mot parodontit

Den lokala inflammationen vid parodontit har kopplats till systemiska sjukdomar som diabetes, hjärt–kärlsjukdom och osteoporos. Det är tidigare visat att parodontal behandling även minskar systemiska nivåer av blodfetter som kolesterol samt den inflammatoriska markören C-reaktivt protein, CRP. Tidigare fynd av varierande styrka har också gett upphov till hypotesen att behandling med blodfettssänkande statiner skulle kunna...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons