Annons

Annons

Lönerna ökar för tjänstetandläkarna

Högsta medellönen för distriktstandläkare som är medlemmar i Tjänstetandläkarna, 44 093 kronor, finns i Jönköping.

Andra höga medellöner för distriktstandläkare har de som är anställda hos privata företag (43 507 kronor) samt inom folktandvården i Kalmar (43 440 kronor) och Västmanland (43 222 kronor).
Det visar en enkät som Tjänstetandläkarna har gjort. Siffrorna är inte exakta eftersom de baseras enbart på de svar som har kommit in.
Lägst medellön har distriktstandläkarna inom folktandvården på Gotland – 37 646 kronor. Andra låga medellöner för gruppen finns i Östergötland (37 890 kronor) samt i Västernorrland (37 966 kronor).
Medellönen för de sammanlagt 1 155 distriktstandläkare som svarade på enkäten är 40 639 kronor. Jämfört med enkäten som gjordes 2009 är det en ökning med 2 213 kronor.
Bland cheferna i allmäntandvården som är medlemmar i Tjänstetandläkarna är medellönen högst i Gävleborg (70 900 kronor) och Stockholm (68 871 kronor) och lägst i Västerbotten (52 335 kronor) och Blekinge (52 694 kronor).
Mer lönestatistik publiceras i Tjänstetandläkarnas nyhetsblad TT-kanalen och på Tjänstetandläkarnas hemsida.
 

Upptäck mer