Tandläkarlöner fortsätter att stiga

Lönerna för allmäntandläkare fortsätter att stiga. Under 2022 steg lönen i genomsnitt med två tusen kronor per månad. Det visar lönestatistik från Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Tandläkarlönerna varierar stort över landet

Medellönen för tandläkare har ökat med nästan 2 000 kronor per månad. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2021. Det finns dock stora variationer i lönenivå beroende på var man arbetar. Ingångslönerna är lägst i storstadsområden.

Nyheter

Tandläkarnas löner ökar med tre procent

Tjänstetandläkarnas medlemmar får ett lönepåslag på drygt tre procent år 2020, enligt en preliminär beräkning som presenterades i samband med Tjänstetandläkarnas föreningsmöte i slutet av november.

Nyheter

Fusk, löner och hygien toppar år 2019

Nya regler, tandläkarlöner och IVO-anmälningar är det flest har läst om på Tandläkartidningens webbplats under 2019. Även en kontroversiell film om rotfyllningar och fuskande tandläkarstudenter väckte mycket intresse.

Etik

Tandläkarlönerna är lägst i Stockholm

Lönerna för tandläkare fortsätter att öka, men lönenivåerna skiljer sig över landet. Lägst är lönerna i Stockholm och Jönköping. Högst är de i Gävleborg. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2019.

Nyheter

Brist på specialister pressar upp lönerna

Bristen på specialister gör att övertandläkarnas löner ökar, enligt Mats Olson, ombudsman på Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Från bäst till sämst tandläkarlön på fem år

Medianlönen för distriktstandläkare är lägst i Jönköpings län – 36 880 kronor i månaden före skatt. För fem år sedan var det precis tvärtom. 2012 hade distriktstandläkarna i Jönköping högst medianlön – 45 800 kronor.

Nyheter

Män tjänar ett par semestrar mer

Manliga tandläkare tjänar i genomsnitt mer än kvinnliga. Inom folktandvården är männens medellön tio procent högre.

Nyheter

Låg skillnad i livslön bland tandläkare

I genomsnitt tjänar kvinnliga akademiker 2,6 miljoner kronor mindre efter skatt under livet än sina manliga kolleger. Bland tandläkarna är dock skillnaden i livslön mellan könen låg. Det visar en rapport från Saco.

Nyheter

Manliga tandläkare tjänar mest

Kvinnliga tandläkare tjänar mindre än manliga oavsett ålder. Det visar en enkät som Tjänstetandläkarna har gjort.

Nyheter

Låga löner i Stockholm

Erfarna tandläkare inom folktandvården i Stockholm tjänar mindre än tandläkare i övriga landet. De får även lägre påslag i år.

Nyheter

Tandläkare i Jönköping har högst medianlön

Distriktstandläkare i Jönköping har en medianlön på nästan 46 000 kronor.

Nyheter

Lönerna ökar för tjänstetandläkarna

Högsta medellönen för distriktstandläkare som är medlemmar i Tjänstetandläkarna, 44 093 kronor, finns i Jönköping.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons