Annons

Annons

Lönsamt vidareutbilda invandrade tandläkare

Att utbilda en tandläkare i Sverige kostar nära fyra gånger så mycket som det kostar att komplettera och validera utbildningen för en tandläkare från ett annat land. Det visar en rapport från Saco.

I rapporten har Saco tittat på vad det kostar att utbilda akademiker i Sverige och jämfört det med kostnaden för att komplettera en utbildning och, i vissa yrken, utfärda legitimation till akademiker som invandrar till Sverige.
Av alla jämförda yrken har tandläkarutbildningen högst utbildningskostnad, både för svenskutbildade och invandrade tandläkare. Men det kostar nära fyra gånger så mycket att utbilda en tandläkare i Sverige som det gör att komplettera och validera en utlandsutbildad tandläkare. Detta är när den så kallade ”framkörningskostnaden”, individens utbildning från förskola till och med gymnasium, är borträknad.
I sin rapport drar Saco också slutsatsen att en svenskutbildad tandläkare behöver vara yrkesverksam betydligt längre eller få en mycket högre lön än en utlandsutbildad för att det offentligas utbildningsinvestering ska vara lönsam.
I en debattartikel i Dagens Nyheter idag föreslår Saco att regeringen ska göra de kompletterande högskoleutbildningarna till en del av den ordinarie utbildningspolitiken och se till att de får en långsiktig finansiering. En satsning på komplettering och validering av utlandsutbildade akademiker är, enligt Saco, ett sätt att nå det arbetsmarknadspolitiska målet om en väl fungerande arbetsmarknad.
Läs hela rapporten Vad kostar en akademiker? på Sacos hemsida.

Upptäck mer