Annons

Annons

Nyheter 2023-02-14

Många tandblekningsprodukter har brister

Läkemedelsverket råder konsumenter som vill bleka sina tänder att överväga att vända sig till tandläkare för att undvika risker. Foto: Colourbox

Åtta av tio tandblekningsprodukter som Läkemedelsverket har granskat hade brister i innehåll eller märkning.

Läkemedelsverket har granskat 23 produkter. De allra flesta hade en eller flera brister. Det vanligaste felet var brister i märkningen, till exempel att det saknades en varningstext på svenska.

Två produkter hade för hög halt av väteperoxid, varav en låg högt över det tillåtna gränsvärdet. De bristfälliga produkterna har nu antingen tagits bort från den svenska marknaden eller åtgärdats.

Tandblekningsmedel är riskprodukter som kan leda till skador om de används fel. Charlotte Björkbäck, utredare på Läkemedelsverket, ser allvarligt på att så många tandblekningsprodukter har brister och tycker att aktörerna som gör produkterna eller säljer dem måste ta större ansvar.

Hon råder också konsumenter som vill bleka sina tänder att överväga att vända sig till tandläkare för att undvika riskerna.

Det finns ett stort utbud av tandblekningsprodukter, bland annat via nätet. Läkemedelsverket varnar för produkter som importeras från länder utanför EU. Reglerna kan vara annorlunda och det finns risk för att produkterna innehåller felaktiga halter av exempelvis väteperoxid eller att de saknar varningstexter.

Charlotte Björkbäck uppmanar konsumenter som själva beställer hem tandblekningsprodukter att kontrollera att det finns en innehållsförteckning, tydliga instruktioner på svenska och kontaktuppgifter till en ansvarig inom EU/EES. Saknas det ska man inte använda produkten, anser hon. Dessutom är det viktigt att följa bruksanvisningen.

Det är inte första gången Läkemedelsverket hittar brister med tandblekningsprodukter. En granskning som gjordes 2017 visade liknande resultat. Det tyder på att branschen inte har tillräcklig kunskap om sitt ansvar för produkterna, menar Charlotte Björkbäck.

Läs mer i rapporten ”Tillsyn av Tandblekningsprodukter 2022”.

Upptäck mer