Annons

Annons

Många vill bli tandläkare

Drygt 800 personer har sökt in på universitetet i vår med tandläkarutbildningen som förstahandsval.

Universiteteten i Göteborg och Umeå erbjuder tandläkarprogrammet med start i januari 2022. 1 501 personer har sökt in till utbildningen i Göteborg, varav 497 i första hand. Nästan lika många, 1 421 personer, har sökt in i Umeå, varav 305 i första hand.
Det är bara Göteborg och Umeå som antar studenter till tandläkarutbildningar med start under vårterminen. Fler nya tandläkarstudenter antas med start under höstterminen, då på Karolinska institutet, Malmö universitet och Göteborgs universitet, men inte i Umeå.
Totalt har 242 764 personer sökt program och kurser på landets universitet och högskolor våren 2022. Det är fortfarande fler än före pandemin, men en minskning med 5,7 procent jämfört med våren 2021. Universitets- och högskolerådet (UHR) tror att minskningen i första hand beror på att det är lättare att få jobb i år jämför med förra året.

Upptäck mer