Annons

Annons

Många vill lägga mindre tid på journalföring

”Bristande journalföring” är ett återkommande omdöme i de tandvårdsärenden som IVO granskar. Men bland Tandläkartidningens läsare tycks tiden som läggs på journalföring inte vara någon brist – snarare tvärtom.

Illustration: Colurbox

Så svarade Tandläkartidningens läsare

 

Antal svar: 172

Tandläkartidningen skriver återkommande om tandläkare som av olika skäl granskas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och även anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Och trots att patientdatalagen är tydlig vad som krävs av en tandläkare när det gäller journalföring är det ofta där det brister.

– När jag föreläser möter jag tandläkare som kanske läst lagstiftningen, men som inte alltid förstått innebörden i den, sade Henrik Toremalm, själv tandläkare och under tolv år ledamot i ansvarsnämnden, i en tidigare intervju med Tandläkartidningen.

I ”månadens fråga” i september bad vi om tandläkarnas självskattning av hur mycket/lite tid man lägger på just journalföring, och av resultaten kan utläsas att majoriteten delar samma åsikt: man lägger ner för mycket tid på journalföring.

Av totalt 172 svarande anser 98, motsvarande 57 procent, att journalföring upptar för mycket tid. Betydligt färre, 12 svarande, menar däremot att de lägger ner för lite tid, medan ungefär en tredjedel tycker att tiden de lägger ner är ”lagom”.

Även bland fritextsvaren uttrycktes uppfattningen ”lagom” och ”den tid som behövs”. En aspekt som framfördes var journalföringen sedd ur ett kostnadsperspektiv.

”Journalföringen är mycket viktig! Stor del av den totala tiden per patientbesök går åt till journalföring. Patienten betalar för all tid vilket gör att ett tandvårdsbesök är kostsamt trots kort tid i stolen.”

På Tandläkartidningens startsida finns nu en ny ”månadens fråga”: Vad tycker du om förslaget att offentliganställda kan komma att tvingas anmäla papperslösa individer?

Gå in på tandlakartidningen.se och gör din röst hörd.

Upptäck mer