Annons

Annons

Manliga tandläkare tjänar mest

Kvinnliga tandläkare tjänar mindre än manliga oavsett ålder. Det visar en enkät som Tjänstetandläkarna har gjort.

Tjänstetandläkarna (TT) har jämfört lönerna för kvinnliga och manliga distriktstandläkare och delat upp dem i nio olika grupper baserade på legitimationssår. I samtliga grupper har de kvinnliga tandläkarna både lägre medel- och medianlön jämfört med männen.
Totalt har kvinnorna en medianlön på 41 000 kronor medan männens medianlön är 44 300 kronor.
 

Statistiken är inte exakt, utan baseras på 1 056 medlemmar som har svarat på enkäten. Siffrorna gäller oktoberlönen 2013. Lönestatistiken presenterades på TT:s föreningsmöte i Stockholm den 29 november.

Löner varierar i landet

Enkäten visar också att lönerna varierar geografiskt. Högst medianlön för distriktstandläkare som är medlemmar i Tjänstetandläkarna, 47 240 kronor, finns i Gävleborg.
Andra höga medianlöner har distriktstandläkarna i Kalmar (44 913 kronor) och Halland (44 350 kronor.)
Lägst medianlön har distriktstandläkarna inom folktandvården i Östergötland – 37 550 kronor. Andra låga medianlöner för gruppen finns i Stockholm (39 600 kronor) och i Dalarna (39 700 kronor).
Medianlönen för samtliga distriktstandläkare som svarade på enkäten är 42 200 kronor. Jämfört med enkäten som gjordes 2009 är det en ökning med 3 536 kronor.

Cheferna tjänar mer

Bland cheferna i allmäntandvården som är medlemmar i Tjänstetandläkarna är medianlönen högst i Stockholm (63 250 kronor) och Jönköping (62 420 kronor) och lägst i Skåne (50 100 kronor) och Dalarna (också 50 100 kronor). Medianlönen för samtliga cheferna som svarade på enkäten (155 personer) är 58 200 kronor.
TT:s lönestatistik visar också exempelvis löner fördelade efter arbetsgivare och utbildningsår. Mer lönestatistik publiceras i Tjänstetandläkarnas nyhetsblad TT-kanalen.

Upptäck mer