Annons

Annons

Matematisk modell kan förutsäga tandvibration

Tandvibration vid borrning ger obehag. En ny matematisk modellering visar hur intensiteten påverkas av olika faktorer.

När tandens massa minskar under borrning skapar det en motkraft som tillsammans med borrens vibrationer får tanden att vibrera. Vibrationen och ljudet som uppstår upplevs som obehagligt av patienten. Ju större frekvens och amplitud i vibrationen, desto större obehag.
I en nypublicerad studie gjorde forskarna en matematisk modell för att förutsäga hur vibrationens frekvens och amplitud påverkas av olika faktorer. Modellen visade att vibrationens amplitud och frekvens ökar under borrningen i samband med att tandens massa minskar. Amplitudökningen går snabbare med högre borrhastighet; om tandens massa minskar snabbt blir amplitudökningen avsevärd.
Modellen demonstrerar att motkraftens påverkan på vibrationen när tandens massa minskar är avsevärd. Det är alltså inte bara borrens egen vibration som spelar in. Modellen visar också att det går att minska vibrationen och obehaget genom att använda en lägre hastighet, men borrningen tar då längre tid.
Jämförelse mellan modellens värden med uppmätta verkliga värden visade att modellens samband mellan olika faktorer också syns i verkligheten.

Upptäck mer