Matematisk modell kan förutsäga tandvibration

Tandvibration vid borrning ger obehag. En ny matematisk modellering visar hur intensiteten påverkas av olika faktorer.

Forskning

Förebyggande strategi central vid karies

Det gäller att ha is i magen vid karies. Ofta behöver man inte borra, berättar Frode Staxrud som nyligen översatt rekommendationer från ORCA och EFCD.

Forskning

Bristfällig standard ­döljer vibrationsproblem

Vibrationsstandarden ISO 5349 bedömer högfrekventa vibrationer, som överstiger 1 250 Hz, som irrelevanta. Genom att standarden ”tar bort” högfrekventa vibrationer kan tillverkare kalla en highspeedborr för vibrationsfri. Men vibrationerna finns där, och de är inte goda.

Nyheter

Guidad borrning för implantat ger bäst precision

Att borra implantathål på fri hand ger det absolut sämsta resultatet. Det visar en belgisk studie som har jämfört metoderna frihandsborrning, pilotguidad borrning samt helguidad borrning.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons