Annons

Annons

Med hygien som vapen

Alla tandläkare gör kirurgiska ingrepp. Att förebygga infektion så långt det bara går är, tillsammans med restriktiv antibiotikaanvändning, bästa vapnet mot antibiotikaresistens. Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens, tipsar om vad man kan tänka på.

Bästa sättet att förebygga spridningen av resistenta bakterier på kliniken är att alltid hålla en hög hygiennivå när du behandlar patienterna. Då minskar infektionsrisken, behovet av att använda antibiotika och därmed även risken för antibiotikaresistens.

Bodil Lund

Handhygienen är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning enligt Bodil Lund.


– Allt vi kan göra för att förebygga smitta är bra. Utgå från att vem som helst kan bära på resistenta bakterier och behandla alla lika, säger Bodil Lund, käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.
När resistenta bakterier överförs i vården, leder det ofta till att personen bär på smittan länge – utan symtom och utan att veta om det. Under tiden kan bakterierna spridas vidare.
– Att bara titta på antalet postoperativa infektioner som mått på vårdhygienens kvalitet ger därför en falsk trygghet.
Handhygienen är det allra viktigaste för att förebygga smittspridning.

Handskar och handsprit

– Handskar och handsprit ska vara strategiskt utplacerade i behandlingsrummet, men det är också viktigt att det är högt i tak så att vi kan säga till varandra när vi brister, säger Bodil Lund, som är professor vid universitetet i Bergen och även arbetar vid Karolinska Institutet en dag i veckan.
I praktiken: du ska vara tacksam om tandsköterskan ser att du har brutit steriliteten i samband med en operation och vågar säga till dig.

Visdomständer och implantatoperationer

Stress är en faktor som kan försämra vårdhygienen.
– Vi blir lätt lite irrationella och gör fel saker, och 30 sekunder till omspritning är lång tid om man är stressad, men vi måste låta det ta tid – och kosta pengar, slår hon fast.
Vid vanliga invasiva ingrepp, till exempel extraktioner, räcker det med basala hygienrutiner. Men många tandläkare gör också kirurgi: opererar bort visdomständer, gör implantatoperationer eller annat.

”Jag anser att en operation är en operation, och då är det operationshygien som gäller.”

Då ska det vara operationshygien även om det kirurgiska ingreppet sker i ett vanligt behandlingsrum. Behandlingsrummet behöver alltså omvandlas till ett operationsrum.
– Jag anser att en operation är en operation, och då är det operationshygien som gäller. Ska du lägga upp en lambå ska du vidta alla tillgängliga åtgärder för att minimera riskerna för patienten. Sätter du implantat bör du vara sterilklädd.

Segelflyger på hudflagor

Klinikkläderna är viktiga. Vid operation rekommenderar Bodil Lund plagg som är tätare än vanliga klinik­kläder. Det minskar risken för att bakterier segelflyger iväg på hudflagor.
– Bra kvalitet kostar mer och operationskläderna håller bara ett begränsat antal tvättar, men patientsäkerheten är viktig.

Dubbla handskar

Tänk som elektronikkedjorna – bra, bättre, bäst. En bra hygiennivå duger till vardags, men vid operation ska du sträva efter ”bäst”. Bussarongen ska vara innanför byxlinningen och ha täta ärmslut ovanför armbågen. En operationshjälm som täcker håret är bättre än en mössa. Bodil Lund rekommenderar också dubbla handskar.
– Det har visat sig signifikant minska antalet post­operativa infektioner. Jag använder alltid dubbla handskar, även om jag bara ska ta bort en visdomstand.
Dubbla handskar minskar också risken för blodsmitta när man sticker sig, eftersom avstrykningseffekten blir bättre än om man har enkla handskar.

Luftburna smittor

Munskydd ska användas, men det är egentligen mest bara ett stänkskydd, det skyddar inte mot luftburen smitta, påpekar hon.
Personalen är den viktigaste orsaken till luftburna smittor och svävande partiklar med potentiella smittämnen. Håll därför antalet personer i rummet nere under sterila ingrepp.
– Dörren ska vara stängd. Undvik onödigt spring.

Munhygien

Städningen är också en faktor som inte får glömmas. Eftersom damm innebär en risk för smittspridning ska behandlingsrummet dammas varje dag – och städpersonalen behöver känna till det. Rengöring och ytdesinfektion är förstås också viktiga.
När det väl är dags för operation ska operationsfältet vara så rent som möjligt.
– Utför munhygien på patienten inför operationen om det behövs, säger Bodil Lund.

All utrustning på plats

Hon ger några handfasta tips:

  • Planera ingreppet noga i förväg. Tänk även igenom vad du ska göra om det inte går som planerat, på så sätt kan operationstiden minimeras. Ju längre operationstid desto större är risken för infektion.
  • Så långt det går ska all nödvändig utrustning vara på plats innan operationen börjar, eftersom risken för att smittämnen sprids ökar när man plockar i skåp och lådor.
  • Hantera vävnaden varsamt.

– Kläm inte för hårt med pincetten och lägg snittet så att lambån bibehåller god genomblödning. Undvik hårdhänta drag med hakar. Säkra god hemostas innan såret försluts, eftersom blodansamlingar ökar trycket på vävnaden så dess skydd mot infektion minskar.

Gottebutik för bakterier

Bodil Lund undviker att lämna främmande kropps­material i såret, även resorberbara blödningsstillande material.
– All blodansamling, speciellt i kombination med främmande material, är en gottebutik för bakterier, säger hon.
Kroppstemperaturen spelar också roll.
– Infektionsrisken ökar i vävnad som har en temperatur under normal kroppstemperatur. Det beror på minskad cirkulation.

Smärtlindring och rökstopp

Patienten behöver också adekvat smärtlindring ­efter operationen, inte minst för att det minskar risken för postoperativ infektion. Man ska inte använda antibiotika som ett alternativ till smärtlindring.
Vad gäller patientfaktorer kan man inte påverka allt, men Bodil Lund rekommenderar alltid rökstopp, helst cirka fyra veckor innan operationen och minst sex veckor efteråt. Hon föreslår nikotinersättningsmedel för patienter som är intresserade av det.

”Vem vill betala flera tusen kronor för att lära sig tvätta händerna?”

Tandläkare kan egentligen hygienrutinerna. Bodil Lund menar att brist på kunskap sällan är problemet.
– Problemet är att folk inte följer hygienrutinerna, ­säger hon.
Smittskydd är som hjärt-lungräddning eller brandskydd. Man behöver uppdatera och repetera rutinerna regelbundet. Därför rekommenderar Bodil Lund återkommande utbildning i vårdhygien, även om hon inser att alla kanske inte prioriterar det.
– Vem vill betala flera tusen kronor för att lära sig tvätta händerna?
Janet Suslick

Upptäck mer