Annons

Annons

Mekanisk tungrengöring förbättrar smakupplevelsen

En mekanisk tungskrapa kan förbättra smakupplevelserna för både äldre och yngre personer, liksom för rökare och icke-rökare, visar ny tysk studie.

Användning av en tungskrapa två gånger om dagen i 14 dagar förbättrar smakupplevelsen likvärdigt för både män och kvinnor. Effekten är dock större för personer över 45 år samt för icke-rökare. Det visar en tysk före-efter-studie av 65 friska frivilliga (50 icke-rökare och 15 rökare) som fick använda en tungskrapa under 14 dagar för att testa effekten.
Försökspersonernas kapacitet att känna smak testades med hjälp av 16 filterpappersremsor som doppats i fyra olika koncentrationer av smakerna sött, surt, salt och bittert. Genom att korrekt identifiera smakerna i allt lägre koncentrationer fick försökspersonerna en totalpoäng på sitt smaksinne före och efter de 14 dagarnas tungskrapande.
Totalpoängen för smakupplevelsen förbättrades, beläggningen på tungan minskade och andedräkten förbättrades hos de 50 icke-rökarna. När det gällde de individuella smakerna var det dock bara smaken surt som förbättrades signifikant hos försökspersonerna. Det var ingen skillnad mellan män och kvinnor, däremot förbättrades smaken signifikant mer i åldersgruppen över 45 år jämfört med de yngre deltagarna.
Även hos rökarna förbättrades smakupplevelsen efter 14 dagars tungskrapande. Men rökarna fick generellt sett lägre poäng vad gäller förmågan att känna smaker jämfört med icke-rökarna.
Forskarna konstaterar att mekanisk tungrengöring är en enkel, användbar och billig metod att förbättra smakupplevelsen och bör ingå i den dagliga munhälsorutinen.

Upptäck mer