Annons

Annons

Mer kunskap behövs om diskriminering

Få folktandvårdsorganisationer har valt att skärpa sina riktlinjer för att motverka etnisk diskriminering av behandlare. Det visar Tandläkartidningens kartläggning, åtta månader efter DN:s granskning av hur sjukvårdspersonal väljs bort på grund av etnicitet.

Dagens Nyheters granskning av vårdcentraler och tandvårdskliniker förra sommaren visade att hela 51 av 120 vårdgivare, i alla regioner, var tillmötesgående om patienten bad att få träffa en etnisk svensk läkare eller tand­läkare. Upprörda röster höjdes med krav på åtgärder.
Tandläkartidningen har nu gjort en kartläggning för att se vad som har gjorts.

“Att acceptera att en behandlare väljs bort av en patient på grund av etnicitet är att diskriminera den behandlaren.”

Många folktandvårdsorganisationer pekar överlag på att det finns riktlinjer eller rutiner för att hantera den situation som DN-granskningen tog upp. Folktandvården inom flera regioner har också arbetat för att tydligare nå ut med det förhållningssätt som ska gälla sedan problematiken uppmärksammades i fjol.
I många fall använder sig folktandvården av regionövergripande riktlinjer, men exempelvis Folktandvården Sörmland har en tandvårdsspecifik värdegrund som stöd.

Caroline Klofelt

Caroline Klofelt


– Att acceptera att en behandlare väljs bort av en patient på grund av etnicitet är att diskriminera den behandlaren. Det kan vi inte acceptera, ­säger Caro­line Klofelt, vd för Folktandvården Sörmland.
Hon tillägger att folktandvården har ett generellt arbete mot diskriminering
– Med anledning av DN:s artiklar gick vi ånyo ut med tydlig information via våra klinikchefer att detta inte är acceptabelt. I samband med detta påminde vi om innehållet i vår värdegrund. Alla våra tandläkare har en svensk legitimation och det är den behörigheten vi utgår från när vi erbjuder behandlare.

“Rutinen bygger på att det medicinska tillståndet avgör vem som behandlar patienten.”

Folktandvården Gävleborg har förtydligat rutinerna mot diskriminering, för användning på kliniknivå. HR-chefen Sara Karlsson säger att folktandvården nu behöver nå ut med kunskap om rutinen och arbete kring förhållningssätt med stöd av utbildning för att hantera frågorna.
– Rutinen bygger på att det medicinska tillståndet avgör vem som behandlar patienten. Synpunkter och åsikter kan alltid komma från patienthåll, men vi som vårdgivare ska inte anpassa oss om det handlar om exempelvis etnicitet. Den som är bäst lämpad för att utföra behandlingen ska utföra densamma, säger Sara Karlsson.
– Vi är medvetna om att det ibland kan uppstå dialog om man som patient upplever exempelvis språket som ett problem ,men vi är ändå tydliga med rutinerna att behandlingsperspektivet måste styra.

Nolltolerans mot diskriminering

I Dalarna är tandvårdsledningens erfarenhet att publicitet kring etnisk diskriminering kan förbättra situationen.
Frågan blev högaktuell i Dalarna för några år sedan när två tandläkare vid folktandvårdens klinik i Avesta bemöttes fördomsfullt av patienter utifrån etnicitet.

Karin Gunnars Hellgren

Karin Gunnars Hellgren


– I alla folktandvårdsreceptioner har vi tydlig information, med en poster om vår nolltolerans mot diskriminering. Det tror jag har nått fram till patienterna – du kan inte välja tandläkare utifrån etnicitet. Vi betonar att samtliga våra tandläkare har svensk legitimation, säger tandvårdschef Karin Gunnars Hellgren.
– Egentligen är det så enkelt som att om patienter saknar förtroende för våra tandläkare så kan vi knappast utföra en bra vård, och då får man hellre söka sig någon annanstans.
Folktandvården Dalarna uppmanar sin personal att göra en så kallad synergianmälan om man mötts av diskriminering i jobbet.

“Vi tror att vår tydliga information mot diskriminering kan ha gett effekt.”

Karin Gunnars Hellgren menar att anmälningarna ligger på en relativt låg nivå inom folktandvården.
– Totalt nio anmälda händelser under två års tid är ganska lite med tanke på hur många patienter som vi tar emot. Bland dessa anmälningar finns också sådana som är mer allmänna, i stil med ”jag vill byta tandläkare för jag saknar förtroende för den”, än att det kan bedömas som rasism. Vi tror att vår tydliga information mot diskriminering kan ha gett effekt.

Upptäck mer