Annons

Annons

Mer vuxentandvård för Dalarnas tandläkare

Folktandvården Dalarnas allmäntand­läkare kan framöver räkna med omkring 40 procents arbetstid för vuxentandvård, enligt nya riktlinjer. Beslutet är ett led i folktandvårdens strategi för att möta den extrema personalomsättningen på 30 procent bland tandläkarna under 2021.

De nya riktlinjerna med ett mått på andelen vuxentandvård kommer efter en utredning där Folktandvården Dalarna bedömt att tandvårdslagen ger utrymme för att frångå gällande prioriteringsordning.
Regionens tandvårdsnämnd ställde sig bakom förslaget i slutet av april och efter ett kommande beslut i samma nämnd räknar folktandvården med att börja tillämpa riktlinjerna i mitten av juli.

Karin Gunnars Hellgren

Karin Gunnars Hellgren


– Jag hoppas att vi får en större attraktionskraft genom att vi nu kan säkerställa att man som ny tandläkare kan utvecklas och bygga upp erfarenhet från all slags tandvård, säger Karin Gunnars Hellgren, chef för Folktandvården Dalarna.
– Tandvårdslagen ger ändå regionen vissa möjligheter att bedriva vuxentandvården i den omfattning som bedöms lämpligt. Det måste grunda sig i bedömning av risker och det går absolut inte att helt bortse från uppdraget för barntandvård och äldre.
Hon vill inte beskriva 40-procentsmåttet för vuxentandvård – akuttandvård och tandvård till vuxna med särskilda behov frånräknat – som en garanti för folktandvårdens behandlare, men väl en tydlig målsättning.
– Planeringen i tidboken på kliniken ska ligga så, men det kan ju variera under en vecka. Och det är något vi kommer att följa upp.

Extremt tapp av tandläkare

Folktandvården Dalarna hämtar stöd från tandvårdslagen för att frångå den strikta prioriteringsordning som tillämpats. Det gäller lagtextens paragraf 7, punkt 3, om att folktandvården ska svara för övrig tandvård för personer från det år de fyller 24 år ”i den omfattning som regionen bedömer lämplig”.
Åtgärden kommer efter ett extremt tapp av tandläkare i fjol med en personalomsättning på 30,2 procent (18,9 procent för hela organisationen).
Avslutningssamtal med tandläkare och tandhygienister som sökt sig till nya arbetsgivare har gett en samstämmig bild: i tider av resursbrist har arbetet upplevts som för enahanda med den stora mängden barn- och äldretandvård.
– Det fanns en rädsla att stanna i utvecklingen och inte kunna behålla kunskaper för behandling av vuxna, konstaterar Karin Gunnars Hellgren.

Riskanalys

Folktandvården Dalarna använder i dag intervall för ”friska unga” från 18 månader för de yngsta till 30 månader från 16 år.
I den riskanalys som varit en del av beslutsunderlaget nämns risker för undanträngningseffekter som en effekt av förlängda revisionsintervall för friska barn.
Folktandvården Dalarna vill möta den problematiken med uppföljning av de nya prioriteringarna och särskilda handlingsplaner i samråd med förtroende- och kvalitetstandläkare för kliniker i områden med hög andel ”svaga grupper”.

Mer teamtandvård

Men allt ska inte handla om att fördela om tider till vuxentandvården.
– På olika sätt behöver vi också slimma vår verksamhet för att kunna utöka tillgängliga tider i tidboken för att använda till vuxentandvård, säger Karin Gunnars Hellgren.
Folktandvården Dalarna aviserar satsningar på tidboksplanering med utbildning av all personal under hösten. Dessutom vill man se en ”omstart” i ansträngningar för mer av teamtandvård som enligt tandvårdledningen kan göra att resurserna nyttjas mer effektivt.
Tandläkartidningen har inte lyckats nå Tjänstetandläkarnas representant för en kommentar.

Upptäck mer