Annons

Annons

Mest kritik mot privattandvården

Nästan åtta av tio klagomålsärenden där IVO riktade kritik förra året gäller privat tandvård.

Under 2014 utredde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 222 klagomålsärenden inom tandvården. Det skriver IVO i sin tillsynsrapport för 2014.
I ungefär hälften av ärendena riktade myndigheten kritik som främst gällde vård och behandling, dokumentation och diagnostisering.
77 av de 101 ärenden som fick kritik gällde privat tandvårdsverksamhet. IVO:s kritik rör i dessa fall framför allt brister i genomförande, bedömningar och postoperativ uppföljning, men också personalens kompetens, till exempel att tandläkaren utför ingrepp som hen inte är kompetent att utföra.

Upptäck mer