”Tydligare uppdelning av tandvårdsmarknaden”

Stora regionala skillnader i konsumtion och tillgång till tandvård. Det konstaterar Socialstyrelsen i det nationella planeringsstödet för 2024, där man identifierar flera utmaningar för tandvården de kommande åren.

Nyheter

Tandvårdspatienter inte lika nöjda i år

Runt en av tio patienter har valt sin nuvarande tandvårdsklinik på grund av priset. Det är dubbelt så stor andel jämfört med förra året. Det visar en ny enkät gjord av Svenskt Kvalitetsindex. Enkäten visar också att patienter är mindre nöjda med tandvården i år.

Nyheter

Ny utredning om offentlighetsprincipen inom privata hälso- och sjukvården

För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Nyheter

Tandvårdens vinster undgår debatten

Länge har debatten rasat om vinster i välfärden. ­Tandvården, den mest lönsamma av alla vård­branscher, har dock lyckats undgå att hamna i blickfånget. Tandläkartidningen reder ut varför tand­vården ses som en udda fågel i debatten om ­privatiseringar och vinster.

Nyheter

Tandvården har de nöjdaste kunderna

Även i år toppar tandvårdsbranschen Svenskt kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. Nu ökar nöjdheten för Folktandvårdens patienter, medan den minskar inom privattandvården.

Nyheter

TEV: ”Det blir dyrare tandvård!”

Peter Franzén, ordförande för TEV, Tandläkare Egen Verksamhet, menar att momsbestämmelserna kommer att bli ett stort bekymmer, särskilt inom privattandvårdens mindre enheter, där det är vanligt att hyra in en specialisttandläkare för vissa behandlingar.

Nyheter

Mest kritik mot privattandvården

Nästan åtta av tio klagomålsärenden där IVO riktade kritik förra året gäller privat tandvård.

Nyheter

Män dominerar som företagsledare

56 procent av dem som leder företag inom svensk tandvård är män. Samtidigt är branschen kraftigt kvinnodominerad.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons