Annons

Annons

Minusresultat i miljoner förväntas

Ekonomin faller fritt men kommer i andra hand när tandvården hanterar Coronakrisen. "Man får hålla ett stadigt tag i sargen och hoppas på det bästa", säger Gunilla Swanholm, ordförande i Folktandvårdsföreningen.

Ekonomiskt har Folktandvården hamnat i ett mycket svårbedömt läge. När allt utom akutvården skjuts på framtiden minskar intäkterna drastiskt.

Gunilla Swanholm

Gunilla Swanholm


– Hur ekonomin kommer att utvecklas är omöjligt att förutsäga. Man får hålla ett stadigt tag i sargen och hoppas på det bästa, säger tandvårdsdirektör i Folktandvården Uppsala och ordförande i Folktandvårdsföreningen.
Folktandvården Uppsala har ett resultatkrav på elva miljoner, men har skrivit ner det förväntade resultat till minus fem miljoner. Var siffrorna hamnar till slut beror helt på hur länge Coronakrisen pågår.
– Vi har skrivit ner vår prognos med 15 miljoner, men har inte en aning om hur utfallet blir, säger Gunilla Swanholm.
Coronakrisen har också slagit hårt på Folktandvårdens ekonomi.
– Om vi tittar på hur många besök vi har en vanlig vecka och hur många vi har nu så är det bara en bråkdel.
Marie Eriksson

Marie Eriksson


För ögonblicket är det ändå nödvändigt att lägga de ekonomiska frågorna åt sidan, framhåller Marie Eriksson, tandvårdschef i Region Värmland.
– Det viktigare är att vi löser Coronakrisen på bästa möjliga sätt för hela samhället. Då kan inte tandvårdens ekonomi vara det vi prioriterar högst.
Hur pandemin och behovet av tandvårdspersonalens insatser kommer att utveckla sig är omöjligt att säga.
Än så länge finns det tid för de medarbetare som inte är upptagna med sjukvård eller tandvård att ägna sig åt kompetensutveckling eller arbetsuppgifter som är svåra att hinna med i vanliga fall, till exempel att arkivera pappersjournaler och att uppdatera manualer och lathundar.
Marie Eriksson hoppas att det vid sidan om engagemanget i Coronavården också ska finnas utrymme att utveckla teamarbetet.
– Det handlar om att träna på olika moment så man känner sig trygg i att jobba så arbetsfördelat som möjligt. Det skulle kunna göra oss effektivare när vi kommer igång med normal verksamhet igen. Vi jobbar redan så till viss del men nu skulle vi i bästa fall kunna lägga mer fokus på det, säger hon.
Läs också: Tandvårdspersonal rycker in i coronavården

Upptäck mer