Annons

Annons

Möjlig koppling mellan parodontit och covid-19

Nu publicerar amerikanska forskare en översiktsartikel om tänkbara samband mellan covid-19 och parodontit.

Parodontit ger ökade cytokinnivåer, och en ökad risk för luftrörssjukdomar som KOL och lunginflammation. Höga nivåer av cytokiner har även visat sig ha samband med lungkomplikationer och behov av respirator hos covid-19-patienter. Därför har man nu undersökt om det finns någon koppling mellan parodontit och komplikationer hos personer med covid-19.
I studien har man sammanställt information från över 100 artiklar om möjliga mekanismer för ett sådant samband, till exempel systemisk inflammation, bakteriebörda och störningar i mag-tarmfloran.
Slutsatsen blir att det ännu inte finns några studier redovisade som pekar på samband mellan oral infektion/inflammation och covid-19.
Man betonar dock vikten av munhygien och att behandling av parodontit möjligen kan minska risken för respiratoriska problem i samband med covid-19.

Upptäck mer