Annons

Annons

Möjligheten att omfördela vårdresurser vid kris ses över

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska undersöka vilka möjligheter som bör finnas att omfördela läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal från privata aktörer till den offentligfinansierade vården vid en kris.

Numera bedrivs svensk hälso- och sjukvård i högre grad av privata aktörer än tidigare. Den pågående pandemin och den stora belastningen på sjukvården har tydliggjort behovet av resursmobilisering. Regeringen anser att det måste finnas tydliga regler som gör det möjligt för offentlig hälso- och sjukvård att vid behov begära in hjälp från privata aktörer, även från sådana som inte har avtal med regionen.

Lena Hallengren

Lena Hallengren


–I ett starkt och solidariskt samhälle är det en självklarhet att vi måste vara redo att ställa upp för varandra och särskilt prioritera akut sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska därför analysera hur hälso- och sjukvårdens behov av kompetent personal kan tillgodoses i en kris eller vid höjd beredskap. Utredningen ska även undersöka vilka möjligheter som ska finnas att vid kris omfördela läkemedel och utrustning från privata aktörer till offentlig hälso- och sjukvård samt hur regioner och kommuner kan använda sig av hälso- och sjukvårdspersonal som inte till vardags är anställd i regionen eller kommunen.
Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande 28 februari 2022.

Upptäck mer