Tandläkartidningen spår tandvårdsåret 2024

Redaktionen har tittat i sin spåkula för det kommande året, och ser att riskbedömning, anmälningsplikt och högkostnadsskydd även i år kommer att vara högst aktuella frågor.

Nyheter

Beredskapen ses över

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och medicintekniska produkterna inför kriser, höjd beredskap och krig.

Nyheter

EU-lager för skyddsutrustning placeras i Sverige

Nu ska ett EU-lager för medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning byggas upp i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i uppdrag av EU att ansvara för materiel som ska kunna användas inom unionen vid stora kriser.

Covid-19

Möjligheten att omfördela vårdresurser vid kris ses över

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska undersöka vilka möjligheter som bör finnas att omfördela läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal från privata aktörer till den offentligfinansierade vården vid en kris.

Covid-19

Fler får ansvar för krisberedskapen

Regeringen har gett Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar. De blir därmed beredskapsansvariga myndigheter.

Nyheter

Om krisen kommer

Alla svenskar i yrkesför ålder är skyldiga att göra sin plikt vid krissituationer och hot mot samhället. Men erfarne tandläkaren Ingvar Persson har ­kommit att ifrågasätta samhällets beredskap. Är den tillräckligt bra för att tandläkare ska kunna utföra sitt arbete i kristider?

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons