Möjligheten att omfördela vårdresurser vid kris ses över

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska undersöka vilka möjligheter som bör finnas att omfördela läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal från privata aktörer till den offentligfinansierade vården vid en kris.

Covid-19

Socialstyrelsen får ansvar för inköp av vårdmateriel

Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning. Myndigheten får även ansvar för att fördela och omfördela sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.

Covid-19

Lagren tryter även hos Folktandvården i Uppsala

Materielkrisen till följd av leveransproblemen hos Apotekstjänst AB inom Region Uppsala påverkar inte bara vårdcentraler utan också tandläkarmottagningar i länet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons