Annons

Annons

Naltrexon i låg dos kan fungera som smärtlindrare

Naltrexon, som normalt används för alkoholberoende, kan i låga doser fungera som en smärtlindrare vid kroniska smärttillstånd. Det kan amerikanska forskare visa i en systematisk genomgång av tillgängliga data.

I sin sökning i den vetenskapliga litteraturen fann de åtta vetenskapliga artiklar på området. Dessa pekar på att naltrexon i doser mellan 0,1 och 4,5 milligram kan fungera som smärtlindrare.
Hypotesen är att naltrexon i denna låga dos lugnar ner det överaktiverade nervsystem som ligger bakom den kroniska smärtan.

Upptäck mer