Annons

Annons

Nio av tio återkommer efter extraktion av visdomstand

Närmare nio av tio patienter som genomgått en extraktion av en visdomstand i underkäken återkom för ett återbesök, visar ny svensk studie. Men bara sex av tio var inplanerade, de övriga kom oplanerat. 

Svenska forskare har analyserat efterförloppet för 465 patienter som fick en visdomstand extraherad i underkäken inom folktandvården i Region Örebro län under 2017. Totalt omfattar studien patienter från 23 kliniker och 69 allmäntandläkare.
Många av tandläkarna var relativt oerfarna – 63 procent av de kvinnliga och 68 procent av de manliga hade varit tandläkare i högst fem år. Snittåldern på patienterna var 30 år; den yngsta var 16 år och den äldsta 82 år.
Av de totalt 465 studerade patienterna återkom 402 för ett återbesök, vilket är 86 procent eller närmare nio av tio. Men bara 271, eller 58 procent, var inplanerade återbesök, de övriga 131 patienterna, eller 28 procent, kom tillbaka på grund av postoperativa problem.

Oplanerade besök

Forskarna går igenom faktorer som kan förklara vad som är avgörande för återbesöksfrekvensen. De kan exempelvis visa att patienter till tandläkare med mer än fem års erfarenhet återkom i lägre grad. Men skillnaden var inte så stor – 80 procent jämfört med 89 procent.
De kan också visa att fler kvinnliga patienter kom på oplanerade besök jämfört med manliga, att patienter äldre än 25 år återkom i högre grad än de under 25 år och att de som drog ut en visdomstand på grund av karies återkom mer sällan än andra.
Av de patienter som hade ett inplanerat återbesök var det dock inte en enda som utöver det kom oplanerat.
Eftersom så många kom på återbesök, både planerade och oplanerade, menar forskarna att det kan vara lika bra att planera in ett återbesök för alla patienter som genomgår extraktionen.

Upptäck mer