Nio av tio återkommer efter extraktion av visdomstand

Närmare nio av tio patienter som genomgått en extraktion av en visdomstand i underkäken återkom för ett återbesök, visar ny svensk studie. Men bara sex av tio var inplanerade, de övriga kom oplanerat. 

Forskning

Lactobaciller lindrar efter visdomstandsextraktion

Sugtabletter med lactobaciller minskar känslan av svullnad, antalet nätter med störd sömn och antalet sjukskrivningsdagar, visar ny svensk studie.

Forskning

Käkkirurg förlorar legitimation

En käkkirurg som har visat stora brister både praktiskt och teoretiskt blir av med sin tandläkarlegitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Etik

Extraktion orsakade sjukhusvistelse

Extraktion av en visdomstand i underkäken ledde till att en patient i Södermanland fick ligga på sjukhus i sex dagar.

Etik

Diklofenak före extraktion av visdomstand minskar smärtan

Diklofenak injicerat lokalt före extraktion av visdomständer minskar den postoperativa smärtan, visar brittisk studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons