Annons

Annons

Ny föreskrift i tandvårdsstödet från januari

I dag publicerar TLV den nya föreskriften för tandvården. Föreskriften ska börja gälla den 15 januari 2016.

Ändringarna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör innebär endast mindre justeringar, men kan vara viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen.
I den nya föreskriften har några delar i regelverket förtydligats och förenklats. Föreskriften innehåller också de nya referenspriserna efter den årliga omräkningen. Beloppsgränserna inom högkostnadsskyddet förblir oförändrade.
Enligt Barbro Hjärpe, tandläkare på TLV, kommer framtida ändringar att göras den 15 januari i stället för som tidigare den 1 september.
– Vi har haft en dialog med företrädare för tandvården, Försäkringskassan och journalleverantörerna. Alla är överens om att den 15 januari är ett bättre datum då tiden från att föreskriften publiceras tills den träder i kraft behöver förlängas, förklarar hon.
I samband med att föreskriften börjar gälla kommer en ny version 7.0 av handboken att publiceras på TLV:s webb samt i KUSP.
Mer information om ändringarna i tandvårdsstödet hittar du redan nu på TLV:s hemsida.

Upptäck mer