Annons

Annons

Ny hygienistutbildning

Arbetet med den förlängda tandhygienistutbildningen går in i sitt slutskede. Går allt enligt plan kan den nya treåriga utbildningen starta hösten 2019.

Den nya tandhygienistutbildningen kommer att utökas från nuvarande 120 poäng till 180. Nyligen avslutades arbetet med att utforma en ny examensordning. Förslaget har nu gått vidare till departementet och ska därefter skickas ut på remiss.
Att det blir en remissrunda förvånar Tandhygienistföreningens ordförande Yvonne Nyblom.
– Det kom som en överraskning eftersom man i den inledande fasen bedömde att det inte skulle behövas, men det kommer inte att fördröja processen, säger hon.
Målsättningen är att ett beslut tas om att examensordningen ska träda i kraft den 1 juli 2018. Därefter kan lärosätena ansöka om nya examenstillstånd. Det innebär att den första treåriga utbildningarna kan starta hösten 2019.
I dag finns möjlighet på de flesta tandhygienistprogram att läsa 180 poäng. Det innebär att lärosätena har lärarkompetens och en utbildningsstruktur för den förlängda utbildningen.
– Det har varit en lång process, men det känns väldigt bra att vi snart når målet. Tandhygienistyrket har fått en stärkt ställning och yrkesgruppen behövs för det hälsofrämjande och förebyggande tänk som genomsyrar tandvården, säger Yvonne Nyblom.
Läs mer om turerna kring tandhygienistutbildningens förlängning här.

Upptäck mer