Karlstad startar ny tandhygienistutbildning

Karlstad får utbilda tandhygienister igen. Det står klar sedan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gett grönt ljus. Karlstads universitet startar en treårig tandhygienistutbildning hösten 2020.

Nyheter

Karlstad vill utbilda hygienister nästa år

Karlstads universitet vill starta en treårig tandhygienistutbildning hösten 2020. Ansökan lämnades till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 11 mars.

Nyheter

Malmö universitet får nej till tandhygienistexamen

Ansökan om att utfärda tandhygienistexamen vid Malmö universitet har avslagits av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Nyheter

Karlstad vill utbilda tandhygienister

Karlstads universitet planerar att starta en treårig tandhygienistutbildning. De första studenterna tas emot hösten 2020, om allt går som det är tänkt.

Nyheter

Sex lärosäten vill utbilda tandhygienister

2019 blir tandhygienistutbildningen formellt treårig. Sex lärosäten vill starta den nya utbildningen nästa år.

Nyheter

Risk för brist på hygienist

Ett obligatoriskt tredje år för tandhygienist­examen är positivt. Det tycks alla vara överens om. Men det finns farhågor om bristande finansiering och ökad brist på tandhygienister.

Nyheter

Folktandvården fyller 80 år

Den 25 maj var det 80 år sedan riksdagen beslutade att inrätta folktandvården. Det firades med fluorskölj och ballonger, men också med att försöka nå ut med budskapet att det behövs fler utbildningsplatser för tandläkare och tandhygienister.

Nyheter

Regeringen vill ha treårig tandhygienistutbildning

Redan nästa år kan tandhygienistutbildningen bli tre år. Det föreslår regeringen i en färsk promemoria.

Nyheter

Ny hygienistutbildning

Arbetet med den förlängda tandhygienistutbildningen går in i sitt slutskede. Går allt enligt plan kan den nya treåriga utbildningen starta hösten 2019.

Nyheter

Treårig utbildning till tandhygienist allt närmare

Tandhygienistutbildningen ska bli treårig. Till våren tas en ny examensbeskrivning fram på utbildningsdepartementet.

Nyheter

UKÄ: ”Positivt med treårig tandhygienistutbildning”

Tandhygienistutbildningen bör bli treårig, anser Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Nyheter

”En viktig fråga för hela tandvården”

– Frågan om tandhygienisternas utbildning är viktig för hela tandvården. Det sa Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening i en intervju med Örjan Björklund under Riksstämman.

Nyheter

Oral hälsa läggs ner vid Karlstads universitet

Ämnena oral hälsa, biomedicin och tandhygienistprogrammet avvecklas vid Karlstads universitet 2017. Anledningen är brist på pengar.

Nyheter

”Räknenissarna ser inte verkligheten”

Barbro Westerholm tycker att tandvårdsstödet ska stärkas för dem med stora behov.

Okategoriserade

Tre hygienistutbildningar underkänns

Tandhygienistutbildningarna i Göteborg, Karlstad och Stockholm har bristande kvalitet och måste förbättras.

Nyheter

Socialutskottet vill förlänga tandhygienistutbildning

Utbildningen för tandhygienister bör bli treårig. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag.

Nyheter

Tandhygienistutbildning förlängs inte

Tandhygienistutbildningen bör inte bli en obligatorisk treårsutbildning. Det anser lagrådet.

Nyheter

Förlängning av hygienistprogram dröjer

Ska tandhygienistutbildningen bli treårig? Tidigast om ett år tar utbildningsminister Jan Björklund ställning till det.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons