Annons

Annons

Ny mätning i Jönköping

I 40 år har tandhälsan hos de boende i Jönköpings län studerats. Nu är det dags igen.

1973 genomförde den odontologiska institutionen i Jönköping den första tandhälsoundersökningen på personer i åldrarna tre till åttio år. Sedan dess har studien, som omfattar drygt 1 400 personer, upprepats vart tionde år.
I studien, som bygger på patienternas svar på cirka 100 frågor, mäts olika faktorer som rör tandhälsan. Denna gång tas också frågor som handlar om beteendefaktorers och den psykosociala miljöns påverkan på tandhälsan upp, exempelvis tandvårdsvanor och stress.
– Tandhälsan kan påverkas av den psykosociala miljön, och därför är det viktigt att identifiera sådana faktorer. Resultaten ska ligga till grund för hur vårdinsatserna ska inriktas i framtiden, säger Ola Norderyd.
Till skillnad från tidigare undersökningar kommer patienterna att skriva in sina svar digitalt, vilket väsentligt underlättar arbetet med att analysera resultaten.
Om cirka ett år väntas resultaten kunna publiceras.
 

Upptäck mer