Annons

Annons

Ny styrelse i Privattandläkarna

Privattandläkarnas styrelse fick inte ansvarsfrihet och avgick därför vid årsmötet i Stockholm den 25 maj. Inte heller den tidigare generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse som ska arbeta vidare med utvecklingen av branschföreningen och presentera sina förslag vid verksamhetsplaneringsmötet i november.
För en tid sedan riktade de förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkarförening mycket hård kritik mot hur föreningens verksamhet och ekonomi har hanterats.
I deras revisionsrapport finns en rad anmärkningar, bland annat att generalsekreteraren beviljades en ”omotiverat hög” lön på 195 000 kronor i månaden av styrelsen, att hon fick ett ”vidlyftigt och omotiverat högt” avgångsvederlag på 5,7 miljoner kronor, och att representationskostnaderna inom SPF har varit ”vidlyftiga”.
Tidigare kom den auktoriserade revisorn i en rapport fram till att frågan huruvida föreningen har lidit ekonomisk skada av det som skett inte gick att bedöma, och han varken till- eller avstyrkte att årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Eftersom generalsekreteraren inte har varit ansvarig för de beslut som styrelsen fattat tillstyrkte den auktoriserade revisorn årsmötet att ge henne ansvarsfrihet för 2011.
Enligt uppgifter till Tandläkartidningen fick lekmannarevisorernas granskning lovord vid årsmötet, som gick på deras bedömning. Ledamöterna beslöt att inte ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011. Årsmötet gav inte heller den förre generalsekreteraren ansvarsfrihet.

Sitter till november

Vid årsmötet valdes en ny styrelse, som ska sitta fram till verksamhetsplaneringsmötet i november. Ordförande är Erik Tullsten, ledamöter Bengt Wikstad, Margrethe Persson-Toremalm, och Håkan Dewill.
Vid fyllnadsvalet till valberedningen och med mandat fram till 2014 valdes Per Rehnberg som ordförande och Margaretha Lindqvist till ledamot. Anders Jonsson kvarstår som ledamot.
Valberedningen kommer att börja arbetet med att ta fram förslag på en ny styrelse, ett förslag som ska presenteras på mötet i november.
I ett gemensamt uttalande förklarar den nya styrelsen att det är dags att ta nya tag. Man kommer att arbeta i enlighet med den linje som medlemmarna har beslutat om.
– Det är med stor respekt jag tar mig an uppdraget som ordförande för styrelsen, säger Erik Tullsten till Tandläkartidningen, och tillägger:
– Vi i styrelsen kommer att arbeta för att utveckla Privattandläkarna till en stabil branschorganisation.

Avvaktar fortfarande

Tidigare har Praktikertjänst velat avvakta med ett eventuellt medlemskap i den nya branschorganisationen. Besluten och diskussionerna vid årsmötet har inte förändrat denna inställning.
– Vi har under våren fört en dialog med Privattandläkarna kring frågor som återstått att lösa. Några frågor har lösts, men några återstår. Det handlar främst om vad branschorganisationen och bolaget ska arbeta med och vad det ska kosta att vara med, säger Anders Jonsson, ordförande i Praktikertjänst.
Kenneth Adregård, sekreterare i Privattandläkarnas lokalavdelning i Skåne, tycker att det var ett bra årsmöte.
– De förtroendevalda revisorernas granskning och rapport om bland annat höga ersättningar till generalsekreteraren mottogs med mycket beröm av ombuden. Styrelsen gav svar på de frågor som ställdes, men det framkom tydligt att de förtroendevalda revisorernas kritik är berättigad, säger han.
Han är nöjd med beslutet att tillsätta en ny styrelse som ska arbeta fram till verksamhetsplaneringsmötet i november:
– Det här blir en välkommen nystart.

Upptäck mer