Annons

Annons

Ny tandvårdsmässa äger rum i Stockholm

I mitten av november hålls Swedish Dental Expo, en mässa för tandvårdsbranschen som lanserades av Stockholmsmässan och Föreningen Svensk Dentalhandel för ett drygt år sedan. Detta efter att Svenska Tandläkare-Sällskapet meddelat att Odontologisk Riksstämma år 2023 ska hållas i Umeå.

Tjugo programpunkter på nio teman erbjuds besökarna på Swedish Dental Expo på Stockholmsmässan den 15–17 november.

Foto: Liselott Lindberg

– När det blev aktuellt för oss att genomföra ett eget arrangemang var målsättningarna att ha en produktmässa som är lättillgänglig geografiskt, och att komplettera detta med ett program som riktar sig till hela teamet, säger Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel.

Med 20 programpunkter på nio teman vill man fånga upp kliniska vardagsfrågor för framför allt allmäntandvården. På torsdagen ingår flera av föreläsningarna i ”tandsköterskedagen”, och på fredagen anordnas en protetikdag i samarbete med Sveriges Tandteknikerförbund.

– Vi har ingen ambition att konkurrera med riksstämman, och tycker att vi har ett bra program i relation till de förväntningar vi hade. Vi har ett bra inflöde av anmälningar, men att vi har två parallella arrangemang
i år kommer sannolikt att ha effekt på del­tagarantalet.

Han poängterar att det är första gången man anordnar detta arrangemang, och att det därför inte finns något att jämföra med.

– Men det finns en trend att allt fler anmäler sig senare, så vi får vänta tills vi har facit i hand innan vi kan säga hur det gick.

Swedish Dental Expo anordnas i Stockholm den 15–17 november. Anders Rudestad, projektledare vid Stockholmsmässan, svarade förra hösten så här om varför man valde samma datum som Odontologisk Riksstämma:

– Tyvärr fanns inga andra datum tillgängliga för ett arrangemang som uppfyller de behov vi har i form av monteryta och konferenslokaler. Dessutom sker andra nordiska dentalmässor under hösten, vilket vi behöver ta hänsyn till.

Upptäck mer