Annons

Annons

Ny utredning om offentlighetsprincipen inom privata hälso- och sjukvården

För att ge allmänheten ökad möjlighet till insyn i dessa verksamheter har Socialdepartementet beslutat om ett uppdrag för att kunna införa offentlighetsprincipen i offentligt finansierad, privat driven hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Privata aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas i dag inte av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är viktig för att till exempel kunna avslöja fusk och korruption i offentligt driven verksamhet.
— Såklart bör vi ha samma insyn också i privat utförd verksamhet. Uppdraget är en del i regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.
Redan 2016 lämnade utredningen om ökad insyn i välfärden förslaget att offentlighetsprincipen skulle införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. Regeringskansliet bereder nu dessa förslag, och då har det framkommit behov av att komplettera utredningens förslag. Bland annat handlar det om:

  • Att offentlighetsprincipen ska kunna införas även verksamheter som tillhandahåller insatser utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen.
  • Att utreda möjligheten för privata utförare att få stöd av kommunen eller regionen i att hantera allmänna handlingar.
  • Att bedöma vilka konsekvenser införandet av offentlighetsprincipen har för börsnoterade aktiebolag.

Upptäck mer