Annons

Annons

Ny webbplats ska göra det lättare att plugga

Blivande tandläkare ska kunna studera effektivare med hjälp av artificiell intelligens, modern pedagogik och en duktig students anteckningar. Det är tanken bakom tandlakarprogrammet.se.

Kosovare Shala tog tandläkarexamen 2017. Året innan utsågs hon till årets student i Malmö. Enligt prismotiveringen var hon alltid påläst och förberedd och ställde upp på att hjälpa sina kamrater.
Nu vill hon fortsätta hjälpa andra att plugga. Hon använder sina gamla anteckningar för att få igång grattissajten tandlakarprogrammet.se.
Vid sidan av jobbet som tandläkare på folktandvården i Höganäs, arbetar hon ideellt upp till tio timmar i veckan med att skapa webbplatsen i samarbete med dataprogrammerare. Hon började för ett par månader sedan och målet är att vara klar med grundmaterialet till årsskiftet.
Repetera, repetera, repetera
Webbplatsens pedagogik bygger mycket på att repetera och testa sig själv ofta.
Tandlakarprogrammet.se är inte tänkt som en ersättning för kurslitteratur.
– Men mina egna erfarenheter visar att studenter till stor del pluggar på andras anteckningar och frågor, säger Kosovare Shala.
Hon försöker verifiera att det som står i anteckningarna fortfarande stämmer genom att kolla aktuella forskningsartiklar, böcker och hemsidor.
– Att kombinera ett vetenskapligt sätt att studera, men bra föreläsningsanteckningar är ett väldigt effektivt sätt att bygga upp en baskunskap kring de ämnen som lärs ut i skolan. Förhoppningsvis innebär det att studenterna kommer mer förberedda till föreläsningarna och på så sätt har lättare att ta till sig den kunskap som föreläsaren vill förmedla.
Byggs ut efterhand
I dag finns det tre ”böcker” på webbplatsen: en om embryologi och kraniofacial utveckling, en om tandutveckling och eruption samt en om kariologi. Snart är en bok om parodontologi färdig. Så snabbt en bok är klar blir den tillgänglig för alla.
Kosovare Shala sammanställer sina anteckningar, som till stor del finns i worddokument, och kompletterar dem med det som hon tycker saknas, till exempel videor från youtube och länkar med definitioner på svåra begrepp.
– Det tar tid men det är roligt och spännande! Det är nyttigt för mig att repetera och det känns bra att få användning för de här anteckningarna så att de inte bara ligger och blir dammiga i bokhyllan, säger hon.
Andra böcker som planeras handlar om psykologi, dentala material, käkleden och TMD, onkologi, radiologi, det orala ekosystemet, pedodonti, ortodonti, gerodontologi, protetik, implantologi, endodonti samt allmänmedicin för tandläkare.
Vill dela med sig
– Jag vill att sajten ska bli det studiematerialet som jag saknade när jag läste. Det är häftigt att veta att andra kan få nytta av allt jobb som jag och mina kurskamrater lade ner i vår studiegrupp.
Kosovare Shala och några av hennes studiekamrater läste in från många källor, sammanställde det viktigaste och repeterade tillsammans. Det var kul för en social plugghäst som Kosovare, men också tidskrävande.
Beprövad pedagogik
Webbplatsens pedagogik bygger på metoder som är vetenskapligt beprövade.
– Varje avsnitt är kopplad till frågor om det man läste nyss. När du svarar på en fråga och trycker på ”rätta frågan” får du fram platsen i texten där svaret finns. Frågorna som du inte klarar kommer upp oftare än dem som du kunde svara på på en gång. Svåra ord och begrepp förklaras i länkar som du kan se direkt i texten.
Det går också att göra egna anteckningar och gå igenom gamla tentor, till exempel.
– Det är ett intelligent sätt att effektivisera lärandet, tycker Kosovare Shala.
Dateras upp efterhand
Allt material kommer att revideras minst en gång per år. Än så länge är sajten gratis för användarna.
– Jag har inga planer på att ta betalt för tjänsten, men om det uppkommer kostnader, till exempel för att ta in specialister som går igenom mitt material, får jag fundera på hur jag gör framöver, säger Kosovare Shala.
Förebilden till tandlakarprogrammet.se är en liknande webbplats för läkarprogrammet, Hypocampus. Där kan studenter på olika studieorter följa olika studieplaner. På sikt ska det bli möjligt även för tandläkarstuderande, är det tänkt.
Janet Suslick

Upptäck mer