Annons

Annons

Nya tandläkare mest nöjda med Malmös utbildning

Nya tandläkare utbildade i Malmö är nöjdare med sin utbildning än kollegor utbildade i Göteborg, Stockholm och Umeå.

Framtidens tandläkare är en stor enkätundersökning som har gjorts vart tredje år sedan 2001 på uppdrag av Sveriges Tandläkarförbund.
Tandläkare med svensk utbildning som legitimerades 2013 till 2015 fick frågan “I vilken utsträckning tycker du att du var förberedd för att arbeta självständigt som tandläkare efter slutförd grundutbildning med avseende på klinisk färdighetsträning?”
59 procent av tandläkarna utbildade i Malmö svarade “i mycket stor utsträckning”. Bara nio procent av tandläkarna utbildade i Göteborg gav samma svar. I Stockholm var andelen tio procent och i Umeå 37 procent.
De flesta andra svarade att de i “ganska stor utsträckning” var förberedda för att arbeta självständigt. De få som inte kände sig förberedda för att arbeta självständigt utbildades huvudsakligen i Göteborg och Stockholm.
Andra frågor ställdes om den kliniska färdighetsträningen i olika ämnen. På sex av nio områden var tandläkarna utbildade i Malmö mer positiva än tandläkarna från de andra studieorterna.
Läs Tandläkarförbundets rapport om undersökningen på förbundets hemsida.
En längre artikel om undersökningen har publicerats i Tandläkartidningen nummer 12 2016.

Upptäck mer