Annons

Annons

Nytt förslag till ändringar i tandvårdsstödet

I år handlar TLV:s förslag om förändringar i tandvårdsstödet bland annat om att förtydliga vilken dokumentation som krävs för att få ersättning för vissa åtgärder. Myndigheten föreslår två nya åtgärder, två nya regler, samt förändringar i några befintliga åtgärder, tillstånd och regler.

Det förslag till förändring som sannolikt kommer märkas mest i den kliniska vardagen är en ny åtgärd, nummer 410, som gäller tandutdragningar. Här föreslår TLV att när flera tänder ska dras ut vid samma besök är det bara den första tanden som ersätts enligt de tidigare åtgärderna för tandutdragning. Alla efterföljande tänder ska ersättas enligt den nya åtgärden.
– Det beror på att referenspriset är beräknat på ett helt besök. Nu blir den statliga ersättningen lägre för den här typen av ingrepp, men mer anpassad till det faktiska arbetet, och det ska bli enklare att ge patienten ett mer korrekt kostnadsförslag, säger Achilleas Kitsoulis, odontologisk utredare vid TLV.

Digitala modeller

Digitala verktyg blir allt vanligare, och TLV vill därför lägga till en helt ny åtgärd, nummer 142. Denna skulle innebära att digitala modeller för att planera behandling införs som den första digitala åtgärden i ersättningsreglerna.
– Vi ser vad som tillämpas och när det är motiverat anpassar vi regelverket efter det. Just nu diskuteras också digital konsultation mycket och vi får många inspel om hur det tillämpas.
Den första nya regeln, A.1, handlar om att de krav som patientdatalagen ställer på dokumentation av fynd och behandlingsplan också ska följas för att få ersättning.

Dokumenterade behandlingsbeslut

Ytterligare en ny regel, C.0 innebär krav på att behandlingsbeslut om rotfyllningar eller tandborttagning som innebär stora förändringar ska vara dokumenterade och motiverade.
– Det ska framgå av röntgenbild hur det såg ut innan behandlingen, och varför man valde behandlingen, till exempel ”Tanden går inte att rädda”.
Han tillägger att de allra flesta tandläkare redan i dag följer reglerna för dokumentation, men att de nya reglerna ger bättre grund för Försäkringskassan att göra återkrav där dokumentation saknas.

Utrymme för tolkning

TLV vill också förtydliga den befintliga regeln E.0 kring vad som ska dokumenteras och när vid rehabiliterande och habiliterande vård. Som regeln är skriven i dag finns utrymme för olika tolkningar.
– Vi har fått feedback från behandlare som har fått återkrav från Försäkringskassan trots att de har gjort en odontologiskt bra behandling.
Förslaget skickas ut på remiss den 9 mars till 45 remissinstanser. Sista dag att svara på denna är den 20 april, och de nya reglerna föreslås börja gälla 15 januari 2022.
Andra förändringar som föreslås är:

  • Förtydligande att åtgärd 848 kan användas för tillstånd 5042, Förändringar i vertikal käkrelation eller omfattande tandslitage av flera tänder när skäl föreligger för att förändra betthöjd eller ocklusionsplan.
  • Förtydligande att minst tre tänder ska användas för en stabiliserande bro (åtgärd 801) för tillstånd 5062, Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering som är parodontalt sanerat, och sjukdomsprogressionen har avstannat.
  • Förtydligande i text och tillägg av ett allmänt råd för åtgärd 114, Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist, för att förtydliga att åtgärden kan användas enskilt.
  • Förtydligande att åtgärd 403, Tanduttagning, tillkommande, enkel, ska kunna tillämpas som en enskild åtgärd (utan att man gör något annat).
  • Åtgärd 480, Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd, får en annan rubrik så att det ska bli tydligare att det handlar om kontakt med sjukvården.
  • Mindre språkliga justeringar.

Förslaget finns att läsa på TLV:s webbplats.

Upptäck mer