Annons

Annons

Odontologen i Göteborg ska säljas

Byggnaden Odontologen i Göteborg, där institutionen för odontologi, en utbildningsklinik och elva folktandvårdskliniker ligger, ska säljas.

Odontologen ägs i dag av fastighetsbolaget Higab, som i sin tur ägs av Göteborgs stad. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget att sälja huset, och frågan går nu vidare till beslut i fullmäktige.
Inom byggnaden Odontologen finns i dag tre odontologiska delar: institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet, en utbildningsklinik med avdelningar för vuxna och barn samt elva specialistkliniker inom Folktandvården Västra Götaland. Förutom en klinik vardera för de nio specialiteterna finns en specialistklinik för kariologi samt Mun-H-Center, ett nationellt orofacialt kunskapscentrum för sällsynta hälsotillstånd.
Institutionen för odontologi har tidigare varit andrahandshyresgäst via folktandvården och inte haft direktkontakt med den nuvarande fastighetsägaren.
Förra året skrev dock verksamheterna i huset direktavtal om lokalkostnaderna med fastighetsbolaget. Hyresavtalen för utbildnings- och specialistklinikerna på Odontologen regleras fortfarande genom folktandvården. När det gäller institutionen för odontologi är det nu istället den centrala fastighetsenheten inom Göteborgs universitet som sköter avtalet och kommunikationen med Higab.
Avtal i fem år

Peter Lingström Odontologen Göteborg

Peter Lingström


– Vårt avtal med Higab gäller från och med januari 2021 och fem och ett halvt år framåt. Det känns tryggt att veta vad hyran kommer att vara under den kommande femårsperiod. Vi har inte nämnvärt förändrade hyreskostnader jämfört med tidigare, säger Peter Lingström, prefekt vid institutionen för odontologi.
Det finns en osäkerhet om framtiden eftersom det i nuläget är oklart vem som kommer att äga fastigheten i framtiden, berättar han.
– Institutionen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen och Higab:s styrelse och påpekat vikten av att den nya fastighetsägaren har god förståelse för den odontologiska verksamhetens specifika behov. Det är viktigt att vi även i framtiden kan ha en god dialog kring lokalfrågor.
Miljardaffär
Går allt som planerat kommer Odontologen att säljas tillsammans med två andra byggnader på Medicinareberget: Biotech Center och Hälsovetarbacken. Marknadsvärdet på fastigheterna är drygt en miljard kronor, enligt Higab, som räknar med en vinst på mellan 400 och 600 miljoner kronor.
Janet Suslick

Upptäck mer