Annons

Annons

Olika åsikter om lagens tolkning

Följer Stockholms läns landstings anvisningar om tandvårdsstöd till patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen lagen? Meningarna går isär.

Per Alstergren, ordförande i Svensk Förening för Bettfysiologi, anser att Stockholms läns landstings anvisningar om tandvårdsstöd till patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen strider mot lagen. (Se artikeln ”Bettfysiologer slår larm”.)
Karin Hammarlund, övertandläkare på Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning håller inte med.

Karin Hammarlund


– Stockholms läns landstings anvisningar följer i alla delar den tandvårdslagen och tandvårdsförordningen som vi är skyldiga att följa, säger hon.
Det ska vara en samverkan mellan sjukvården och tandvården kring patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen, betonar hon.
– Det är egentligen ingen skillnad mellan våra nya anvisningar och de gamla. Även tidigare krävde vi remiss från läkare med specialistkompetens. Nu har vi bara förtydligat vilka läkare som får skriva remiss. Anledningen är att vi vill känna oss trygga med att patienterna utreds medicinsk och att specialister utesluter andra allvarliga medicinska tillstånd.

”Stockholms läns landstings anvisningar följer i alla delar den tandvårdslagen och tandvårdsförordningen som vi är skyldiga att följa.”

Läkaren äger smärtutredningen
Karin Hammarlund håller heller inte med om att sjukvården saknar kompetens att avgöra vilka av patienterna som har nytta av bettfysiologiska utredningar och behandlingar.
– Från landstingets sida har vi stort förtroende för de medicinska discipliner som avses. Vi säger inte nej till en patient som även har smärta i en annan del av kroppen. Läkaren är ansvarig för smärtutredningen av patienten och kan som en del i utredningen rådfråga bettfysiolog.
Landstinget och bettfysiologerna har olika åsikter. I april kommer en representant från Svensk Förening för Bettfysiologi att träffa landstinget för att diskutera när patienter med orofaciala smärtsyndrom kan få tandvård med öppen hälso- och sjukvårdsavgift.
”En politisk fråga”
Enligt ”Nationellt uppdrag: smärta”, en kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting publicerade 2016, bör all behandling av långvarig smärta i munnen, ansiktet och käkarna ske inom hälso- och sjukvårdens ersättningssystem. Svensk Förening för Bettfysiologi håller med.
– Jag kan förstå bettfysiologernas ambition att få in de här patienterna inom hälso- och sjukvårdens ersättningssystem, men vi har inte mandat att göra det. Då måste tandvårdsförordningen förändras. Det är en politisk fråga som kräver beslut på riksdags- och regeringsnivå, säger Karin Hammarlund.
Varför tillämpar olika landsting och regioner reglerna olika?
– Varje landsting och region måste följa lagen och tandvårdsförordningen, men samtidigt råder det kommunalt självstyre. Därför kan tandvårdsstödet utformas på olika sätt i olika landsting, förklarar Karin Hammarlund.
Janet Suslick

Upptäck mer