Annons

Annons

Olikheter inom ortodonti undersöks i ny studie

Hur bedöms behovet av ortodonti inom barn- och ungdomstandvården på olika håll i Sverige? En ny undersökning ska ta reda på det.

Runt sju av tio ungdomar har bettavvikelser i det permanenta bettet. Fyra av tio anses ha ett ortodontiskt behandlingsbehov.
Hur urvalet görs påverkas av flera faktorer. Ett antal olika index används i landet, till exempel. De ekonomiska förutsättningarna varierar och det subjektiva behandlingsbehovet bedöms olika.
– Vi vill ta reda på hur dessa olika förutsättningar påverkar urvalet av patienterna, säger Lillemor Dimberg, ortodontist i Örebro och Stockholm.
I februari kommer hon och Mikael Sonesson, ortodontist vid Tandvårdshögskolan i Malmö, att skicka ut en enkät till ortodontister i hela landet.
Enkäten omfattar ett antal frågor och även fem patientfall där patienterna upplever ett stort behandlingsbehov men där det objektiva behovet inte är lika tydligt. Resultaten sammanställs under våren och sommaren.
– Det är valår nästa år, så det kan vara intressant att få upp frågan till debatt, tycker Mikael Sonesson.
Janet Suslick

Upptäck mer