Så ska patientens upplevelse mätas

Nu finns ett nytt verktyg på svenska för att mäta munhälsorelaterad livskvalitet hos unga ortodontipatienter.

Nyheter

Barn och föräldrar svarar olika om barnens livskvalitet

Barn i tolvårsåldern svarar att deras munhälsorelaterade livskvalitet är sämre än vad föräldrarna uppger, visar en ny svensk studie.

Forskning

Ortodontibehovet bedöms olika i landet

Det finns regionala skillnader vad gäller vilka barn och ungdomar som kvalar in för att få kostnadsfri ortodontibehandling. Det visar en ny undersökning.

Nyheter

Olikheter inom ortodonti undersöks i ny studie

Hur bedöms behovet av ortodonti inom barn- och ungdomstandvården på olika håll i Sverige? En ny undersökning ska ta reda på det.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons