Annons

Annons

Omsorgsboende slarvade med ­munvård

Munvården har skötts dåligt på ett vård- och omsorgsboende. Flera personer har förlorat tänder eller haft så ont i munnen att de har undvikit att äta. För två av dem har det gått så långt att de riskerar undernäring. Händelsen har anmälts enligt lex ­Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen har anmälts enligt lex ­Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av en kommun i Hälsingland.
Det var en tandhygienist från folktandvården som i samband med tandvårdens munhälsobedömningar upptäckte bristerna på vård- och omsorgsboendet och slog larm i två av­vikelse­rapporter.
Lex Maria-rapporten visar att det har funnits en lång rad brister. Bland annat konstaterar kommunens utredare att det saknas en övergripande rutin för munvård och munhälsobedömningar på vård- och omsorgsboendet.

Bedömning av munhälsa

En sak som inte har skötts är de enklare munhälsobedömningarna som ska göras på boendet med hjälp av Roag ­(”Revised Oral Assessment Guide”), som ingår i kvalitetsregistret Senior Alert.
Den som gör bedömningen uppskattar tillståndet, från friskt till sjukt på en tregradig skala, inom nio områden i munnen. Bedömningen tar tre, fyra minuter och ska göras på alla som flyttar in på boendet.
Roag-bedömningen ska upprepas för personer som har eller kan få problem med att tugga, äta eller svälja. Bedömningen ska också göras igen om någon börjar äta annorlunda eller får ett förändrat beteende i samband med stöd och hjälp vid munvård.
Enligt utredaren saknas det både kompetens och utrustning för att göra Roag-bedömningarna på vård- och omsorgs­boendet och det är oklart vilken yrkesgrupp som ansvarar för att de görs.

Saknade rutiner

Det ska också finnas en genomförandeplan för varje person som får stöd, service eller omsorg. Den ska klargöra vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. På vård- och omsorgsboendet saknas en del genomförande­planer, medan andra är bristfälliga eller inte används som vägledning i omvården.
En annan fråga är vem som får avboka tandläkartider och vem som i så fall ska omboka tiderna. Det saknas även rutiner för hur det ska dokumenteras.
För att förbättra situationen ska nu en övergripande rutin för munvård och Roag-­bedömningar upprättas. En rad andra åtgärder ska också genomföras.

Utbildning om munhälsa och munvård

Det blir krav på att tandvård och munvård ska finnas med i biståndshandläggningen. Biståndshandläggarna ska erbjudas utbildning om vikten av en god munhälsa samt om hur de skriver intyg för nödvändig tandvård.
All personal på vård- och omsorgsboendet ska gå Socialstyrelsens grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård och det blir även en kompletterande munhälsoutbildning från folktandvården. Sjuksköterskorna ska dessutom få en särskild kurs.
En lokal rutin för hantering av tand­läkar­besök ska också skapas, bland mycket annat.

Upptäck mer