Annons

Annons

Övergrepp kan upptäckas inom tandvården

Minnet av sexuella övergrepp kan hos en del personer väckas i tandvårdsvårdssituation. Genom att lära sig känna igen subtila signaler kan tandläkaren hjälpa till.

Om sexuella övergrepp upptäcks inom tandvården ökar det chansen att den som är utsatt får behandling för problem orsakade av övergrepp. Det visar en patientcentrerad studie som Eva Wolf, tandläkare och specialist i endodonti vid Malmö universitet, har gjort.
Studien ”Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp” presenteras i dag under förmiddagen på årets odontologiska riksstämma, som pågår i Göteborg. Studien är en av tio som är nominerad till ett pris om bästa forskningsrapport, som utdelas på fredag.
Tandvården kan hjälpa
Ett syfte med studien har varit att öka beredskapen inom tandvården för att identifiera patienter som har utsatts för sexuella övergrepp.
– Det finns kroppsuttryck och mer subtila signaler som vi inom tandvården kan lära oss känna igen, berättar Eva Wolf.
Hon uppmanar tandvårdspersonal som misstänker övergrepp att ställa frågan ”har du utsatts för våld?” till patienten. En del kommer att svara nej, men det kan underlätta för dem som vill berätta.
Kroppspositionen väcker minnen
Minnet av sexuella övergrepp väcks av tandvårdssituationen för en del.
– Patienten är i en underordnad, maktlös position på grund av beroendeställningen men även på grund av kroppspositionen. Det kan vara svårt att berätta om eftersom man känner skam och skuld.
Djupintervjuer
Eva Wolf har gjort djupintervjuer med 13 tandvårdsrädda personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp.
En har resonerat såhär:
”Jag ställer upp på det här. Sedan överlever jag och sedan går jag vidare.”
Men samma känslor kan väckas i tandvårdsstolen.
”Det går inte att intala sig att det inte händer nu”, berättar en av personerna som Eva Wolf har intervjuat.
Studiens resultat kommer att användas i utbildning av tandvårdspersonal, i första hand vid Malmö universitet.
På sikt är förhoppningen att fler sexuella övergrepp kan upptäckas och att det leder till snabbare och bättre behandling.
Janet Suslick

Upptäck mer