Annons

Annons

Parodontit är måttligt ärftligt

En stor svensk tvillingstudie utforskade hur mycket arv påverkar grad av parodontit. Svaret: Omkring 40 procent. 

Ärftlighet för olika mått på grad av parodontit varierade mellan 41 och 48 procent, med det högsta måttet 48 procent ärftlighet för antal förlorade tänder. Dock är detta mått mindre lämpligt på grund av att ärftliga faktorer för karies också kan ligga bakom.
Den svenska registerstudien på 11 974 vuxna tvillingar är den första storskaliga studien för att utforska ärftlighet bakom parodontit utifrån kliniska data. Parodontit bedömdes utifrån röntgenbilder och graderades efter antal djupa tandfickor (> 5–6 mm) och antal förlorade tänder.

Variation beroende på miljöfaktorer

Grad av sjukdom kan ha högre inslag av ärftlighet jämfört med tvåsidiga egenskaper av typen diagnos eller inte. Detta kan sedan användas för att identifiera gener som påverkar graden av sjukdom. Man hade hoppats hitta ett högre samband med arv med en finare gradering av parodontit, men så var inte fallet här. I samma studie med enkelt tvåsidig uppdelning i diagnos eller inte, hittades ungefär samma inslag av ärftlighet (42 procent) som antal tänder med djupa tandfickor (45 procent).
Studiens resultat är i linje med de uppskattningar som tidigare gjorts av ärftlighet som orsaksfaktor bakom parodontit. Parodontit är måttligt ärftligt med stort inslag av variation beroende på miljöfaktorer.

Upptäck mer