Annons

Annons

Patienterna nöjda efter rotbehandling

Ett till tre år efter rotbehandling hos allmäntandläkare var de flesta nöjda, trots att kvarvarande mild smärta var vanligt. Det visar en studie gjord i Västra Götaland.

Emma Wigsten, tandläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, är huvudförfattare till den nypublicerade studien i International Endodontic Journal.
– Undersökning av patientnöjdheten efter rotbehandling hos allmäntandläkare görs sällan. Det är viktigt att det görs studier i allmäntandvård eftersom det är där de flesta rotbehandlingar utförs, säger Emma Wigsten.
I studien ingick 243 personer med en snittålder på 48 år, varav 159 personer svarade på enkäten. Den vanligaste tanden var en molar, en majoritet hade tandvärk och de flesta tänder var sedan tidigare lagade och nästan två tredjedelar hade karies. Vanligaste diagnos var pulpanekros med apikal parodontit.

“Ofta görs studier enbart på de tänder som avslutats med en rotfyllning, men då missar vi de tänder som av olika skäl aldrig slutförs.”

Deltagarna rekryterades redan när rotbehandlingen inleddes.
– På så sätt fick vi med alla som påbörjade en rotbehandling. Ofta görs studier enbart på de tänder som avslutats med en rotfyllning, men då missar vi de tänder som av olika skäl aldrig slutförs, berättar Emma Wigsten.
För ungefär 70 procent avslutades behandlingen med rotfyllning. I övriga fall drogs tanden ut, eller så var behandlingen fortfarande inte avslutad vid uppföljningen.

Var tredje molar extraherades

Det var signifikant fler molarer som inte avslutades i jämförelse med andra tandgrupper. Var tredje molar i studien hade extraherats.
– Rotbehandling av molarer kan vara en komplicerad procedur, så resultatet är inte helt förvånande, menar Emma Wigsten.
Ett till tre år senare tillfrågades patienterna om hur de upplevt behandlingen och resultatet. Tre fjärdedelar var nöjda med sin rotbehandling och ångrade sig inte. Detta gällde dock inte dem som förlorat tanden och/eller upplevt mer smärta under och efter behandling.
– Att många påbörjade en rotbehandling för att sen ta bort tanden kan naturligtvis vara bekymmersamt, påpekar Emma Wigsten.

Smärta under behandlingen

Det var vanligt med smärta under behandlingen. En dryg tion­del, 13 procent, hade upplevt stark smärta under behandlingen.
Omkring hälften av alla patienter upplevde fortfarande smärta, men skulle trots det alltså ändå ofta göra valet att genomgå behandlingen igen.
– Många registrerade en mild smärta och var nöjda med att de kunnat behålla sin tand.

“Många patienter upplever att tanden fungerar väl även efter en rotfyllning.”

Av tidigare studier att döma ger de allra flesta rotfyllda tänder ingen smärta så småningom. Överlag var patienterna som mest nöjda med tuggförmågan och minst nöjda med kostnaderna kring behandling.
– Många patienter upplever att tanden fungerar väl även efter en rotfyllning, säger Emma Wigsten.
Patienterna i studien har följts av Emma Wigsten och kolleger sedan 2015 och fler studier är på väg. Hon kommer bland annat följa upp hur många besök som krävdes liksom eventuella komplikationer. En klinisk och röntgenologisk undersökning ska göras fem år efter behandlingsstart.

Upptäck mer