Så många patienter är nöjda med Folktandvården i Västra Götaland

Folktandvården Västra Götalands första löpande kundundersökning i fjol visar på att 94 procent av de svarande är nöjda med bemötande, vård och tillgänglighet.

Nyheter

Tandvårdspatienter inte lika nöjda i år

Runt en av tio patienter har valt sin nuvarande tandvårdsklinik på grund av priset. Det är dubbelt så stor andel jämfört med förra året. Det visar en ny enkät gjord av Svenskt Kvalitetsindex. Enkäten visar också att patienter är mindre nöjda med tandvården i år.

Nyheter

Tandvården toppar listan

Tandvården får åter toppnoteringar när Svenskt kvalitetsindex härom veckan presenterade sin årliga kundnöjdhetsanalys.

Nyheter

Patienterna nöjda efter rotbehandling

Ett till tre år efter rotbehandling hos allmäntandläkare var de flesta nöjda, trots att kvarvarande mild smärta var vanligt. Det visar en studie gjord i Västra Götaland.

Forskning

Tandvården tillbaka i toppen

I år är patienterna mer nöjda med tandvården än de varit på flera år. Det visar en ny mätning från Svenskt kvalitetsindex. Enligt analysföretaget inverkar tandvårdens hantering av pandemin positivt på resultatet.

Nyheter

Tandvården har de nöjdaste kunderna

Även i år toppar tandvårdsbranschen Svenskt kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. Nu ökar nöjdheten för Folktandvårdens patienter, medan den minskar inom privattandvården.

Nyheter

Tandläkare toppar listan

Tandläkare toppar åter SKI:s kundnöjdhetsindex. Personligt engagemang, hög kvalitet och hög kompetens är omdömen från årets undersökning. Men många andra branscher har tappat stort i rankningen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons