Annons

Annons

PBP ger färre fel i kirurgiträning

Träningsmetoden Proficiency Based Progression (PBP) har jämförts med konventionell träning vid kirurgiutbildning. Med PBP gjorde studenterna 62 procent färre fel.

En systematisk översikt med metaanalys har utvärderat färdighetsbaserad progressionsträning (Proficiency Based Progression, PBP) jämfört med konventionell träning. Med PBP gjorde studenterna 62 procent färre fel under operation på en validerad simulator för kirurgi.
I översikten ingick 13 studier där läkare under träning utvärderades.

Tandläkarutbildning

PBP används inte i tandläkarutbildningen, men artikelförfattarna menar att översikten kan vara intressant för tandläkare då operationerna har likheter. PBP är också av intresse för att tandläkare efter examen förväntas klara sig mera själva, till skillnad från läkare.
PBP är en form av resultatbaserad träning, som innebär att individer utbildas för att uppnå ett kompetensriktmärke.
Processen innefattar övning mot en uppsättning tydligt definierade objektiva mått satta av erfarna kirurger. Man tränar särskilt på sina svaga områden, i stället för att repetera alla moment.

Upptäck mer