Annons

Annons

Periimplantit ett växande problem

Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.

En av fem patienter som får implantat utvecklar periimplantit inom en tioårsperiod, visar uppgifter som kom fram vid en konsensuskonferens som ordnades i februari i Zürich, Schweiz av The European Association for Osseointegration (EAO).
– Fler och fler har implantat och de blir äldre och äldre. Följden är att periimplantit blir vanligare. Vi har bara sett en liten del av de problem som kommer, säger Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, generalsekreterare för European Federation of Periodontology (EFP) och en av dem som deltog i konsensuskonferensen.
Konsekvenserna av att alltfler patienter drabbas av periimplantit blir omfattande för tandvården.
– 20 procent av alla som får implantat förväntas få periimplantit vid ett eller flera implantat inom tio år. Det är mycket, speciellt med tanke på att det är komplicerat att behandla periimplantit.

Kunskapen är begränsad

Tandläkare har blivit mer medvetna om problemet under de senaste fem åren. Samtidigt är kunskapen om hur man bäst behandlar periimplantit fortfarande begränsad, berättar Stefan Renvert.
Behandlingsprinciperna bygger mycket på den erfarenhet man har från behandling av avancerad parodontit, men det är mycket svårare att göra rent runt ett implantat än runt en tand.
Gängorna gör att det är väldigt svårt att få rent när infektionen väl har etablerat sig. Implantat som har en rå ytstruktur för att de lättare ska fästa i benet, är också svårare att rengöra vid infektion.
För att minska risken för periimplantit måste patienten vara parodontalt frisk när man sätter in implantat. Samma mikroorganismer som finns vid gingivit och parodontit är vanliga också vid periimplantit.

Informera om riskerna

Hög ålder i sig är inte någon anledning att inte använda sig av implantat som ersättning för förlorade tänder. Men om patienten redan från början kommer att få svårt att sköta munhygienen är det kanske bättre att välja en annan lösning.
Tandläkare bör informera patienterna om riskerna med implantat redan i samband med terapiplaneringen.
Patienten behöver veta att det oftast är svårare att komma åt runt implantat jämfört med egna tänder och att det därför kan vara svårare att hålla rent. De behöver också veta att dålig munhygien, tidigare parodontit och rökning ökar risken för periimplantit, med allt vad det innebär.
När patienter väl har fått implantat rekommenderar Stefan Renvert att de får stödbehandling hos tandhygienist en gång vart tredje månad tills situationen är stabil och man ser att de klarar av att hålla rent.
Rökare och patienter som har förlorat tänder på grund av parodontit behöver ett bra stödbehandlingsprogram även om de klarar hygienen.
Målet är att det alltid ska vara friskt kring både tänder och implantat.
Läs mer i Tandläkartidningens tema om periimplantit. 
Janet Suslick

Upptäck mer