Annons

Annons

Han vill hitta cancer i tid

Vilka förändringar i arvsmassan är drivande när orala leukoplakier utvecklas till cancer? Fredrik Jäwert får 100 000 kronor från Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning för att studera det.

Teknikerna som behövs för att studera mutationer är dyra. Därför är Fredrik Jäwert tacksam för forskningsanslaget från Patentmedelsfonden.

Foto: Malin Arnesson

Fredrik Jäwert

Titel: Forskare samt övertandläkare i käkkirurgi.

 

Arbete: Göteborgs universitet (avdelningen för oral- och maxillofacial kirurgi vid institutionen för odontologi) samt Folktandvården Västra Götalandsregionen (specialistkliniken för käkkirurgi i Göteborg).

 

Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborg 2014. Doktorsexamen, Göteborg 2021. Specialistexamen i käkkirurgi, Trollhättan 2022.

Vad handlar din forskning om?

– Vi studerar drivande genomiska förändringar i utvecklingen av tumörer i huvud- och halsområdet. Fokus ligger på att jämföra genomiska förändringarna i orala leukoplakier som utvecklas till skivepitelcancer med orala leukoplakier som inte utvecklas till cancer. På sikt vill vi hitta nya biomarkörer som kan identifiera de patienter som löper hög risk att utveckla cancer.

Hur kommer du att använda pengarna?

– Forskningsmedlen kommer att användas för att studera drivande genomiska förändringar i orala leukoplakier som utvecklas till cancer. Teknikerna för att studera mutationer och förändringar i genkopieantal är kostsamma så forskningsanslaget kommer väl till pass.

Hur mycket forskar du?

– Just nu har jag en tvåårig forskartjänst på halvtid vid institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. Huvuddelen av forskningen sker vid Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning.

Arbetar du kliniskt som tandläkare?

– Jag arbetar också halvtid som käkkirurg vid specialistkliniken för käkkirurgi i Göteborg.
Janet Suslick

Upptäck mer